Czym jest Macierzy Ślad? Słownik dla macierzy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n to jest liczba tr.
ślad macierzy co to jest

Czy przydatne?

Macierzy Ślad co to znaczy

Definicja ŚLAD MACIERZY: dla macierzy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n to jest liczba tr(A) = a11 +... + ann, będąca zarazem sumą wszystkich minorów głównych I stopnia tej macierzy. Jeżeli A jest macierzą odwzorowania liniowego φ: V V, n-wymiarowej przestrzeni liniowej V w siebie, w jej bazie {e1,...,en}, a A´ - macierzą tegoż odwzorowania liniowego φ w bazie {e´1,...,e´n} przestrzeni V, to zachodzi równość tr(A) = tr(A´), przez wzgląd na którą liczbę tr(A) nazywa się również śladem odwzorowania liniowego (endomorfizmu) φ przestrzeni V.

Czym jest Macierzy Ślad znaczenie w Słownik matematyka S .