Definicja: Hornera schemat

Podoba się?

     

Znaczenie: polega na wykonaniu niewielu działań arytmetycznych na współczynnikach danego wielomianu i danej liczbie a oraz umieszczeniu wyników tych działań w odpowiednio skonstruowanej tabeli, z której można odczytać wartości wielomianu i jego pochodnych w punkcie a oraz wynik dzielenia tego wielomianu przez dwumian x - a.

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę S

Definicje matematyczne:

  • częściowy porządek dwuargumentowa relacja C w zbiorze X, zwanym przestrzenią
  • fi dwudziesta pierwsza litera → alfabetu greckiego
  • model dedukcyjnego T w systemie dedukcyjnym T* jest takim
  • funkcja rosnąca f zmiennej rzeczywistej, spełniająca warunek gdzie D jest dziedziną
  • rezolwenta funkcja lub rodzina funkcji (ewentualnie równanie), występująca w

Co oznacza schemat Hornera? oblicz!

Szkoła Hornera schemat zadanie z matematyki.

Korepetycje z schemat Hornera dla uczniów.