Definicja: Hornera schemat

Podoba się?

     

Znaczenie: polega na wykonaniu niewielu działań arytmetycznych na współczynnikach danego wielomianu i danej liczbie a oraz umieszczeniu wyników tych działań w odpowiednio skonstruowanej tabeli, z której można odczytać wartości wielomianu i jego pochodnych w punkcie a oraz wynik dzielenia tego wielomianu przez dwumian x - a.

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę S

Definicje matematyczne:

Co oznacza schemat Hornera? oblicz!

Szkoła Hornera schemat zadanie z matematyki.

Korepetycje z schemat Hornera dla uczniów.