Znaczenie: Hornera schemat

Oceń przydatność:

     

» polega na wykonaniu niewielu działań arytmetycznych na współczynnikach danego wielomianu i danej liczbie a oraz umieszczeniu wyników tych działań w odpowiednio skonstruowanej tabeli, z której można odczytać wartości wielomianu i jego pochodnych w punkcie a oraz wynik dzielenia tego wielomianu przez dwumian x - a.


Pozostałe pojęcia z przedmiotu szkolnego matematyki na literę S

Definicje matematyczne:


Co oznacza schemat Hornera? oblicz!

Szkoła - zadanie z matematyki.