Definicja: Hornera schemat

Podoba się?

     

Znaczenie: polega na wykonaniu niewielu działań arytmetycznych na współczynnikach danego wielomianu i danej liczbie a oraz umieszczeniu wyników tych działań w odpowiednio skonstruowanej tabeli, z której można odczytać wartości wielomianu i jego pochodnych w punkcie a oraz wynik dzielenia tego wielomianu przez dwumian x - a.

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę S

Definicje matematyczne:

  • teoria kategorii XX stulecia na bazie topologii algebraicznej ogólna teoria struktur
  • macierz incydencji grafu zorientowanego o wierzchołkach p1,...,pn i krawędziach q1,...,qm jest
  • ciało funkcji wymiernych funkcji, będących ilorazami dwóch wielomianów ustalonej ilości
  • pole Jordana (lub Lebesgue´a) w dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej, a
  • metoda trapezów przybliżonego obliczenia całki w przedziale [a,b] z funkcji

Co oznacza schemat Hornera? oblicz!

Szkoła Hornera schemat zadanie z matematyki.

Korepetycje z schemat Hornera dla uczniów.