Czym jest Stereograficzny Rzut? Słownik odwzorowanie sfery bez jednego punktu na płaszczyznę.
rzut stereograficzny co to jest

Czy przydatne?

Stereograficzny Rzut co to znaczy

Definicja RZUT STEREOGRAFICZNY: odwzorowanie sfery bez jednego punktu na płaszczyznę styczną do tej sfery, opierające na poprowadzeniu prostej poprzez ustalony pkt. B sfery S i poprzez dowolny jej pkt. P ≠ B i przyporządkowaniu punktowi P punktu P´ przecięcia się prostej BP z płaszczyzną Π styczną do sfery S w jej punkcie A, przeciwległym do B. Obrazem punktu A poprzez to odwzorowanie jest on sam, a obrazami okręgów położonych na sferze S i przechodzących poprzez punkty A i B są łatwe położone na płaszczyźnie Π i przechodzące poprzez pkt. A. Obrazami okręgów będących przekrojami sfery S płaszczyznami prostopadłymi do średnicy AB są okręgi położone na płaszczyźnie Π o środku w punkcie A, z kolei pkt. B, zwany środkiem rzutu stereograficznego, jest jedynym punktem sfery S nie mającym rzutu na płaszczyźnie Π.

Czym jest Stereograficzny Rzut znaczenie w Słownik matematyka R .