Czym jest przestrzeń ilorazowa? Słownik jeśli ∼ jest relacją równoważnościową w przestrzeni X, to.
przestrzeń ilorazowa co to jest

Czy przydatne?

przestrzeń ilorazowa co to znaczy

Definicja PRZESTRZEŃ ILORAZOWA: jeśli ∼ jest relacją równoważnościową w przestrzeni X, to rodzinę X/ ∼ wszystkich klas abstrakcji względem tej stosunku nazywa się przestrzenią ilorazową przestrzeni X poprzez relację ∼, na przykład przestrzeń kierunków w przestrzeni euklidesowej jest przestrzenią ilorazową zbioru wszystkich prostych tej przestrzeni względem stosunku ich równoległości.

Czym jest przestrzeń ilorazowa znaczenie w Słownik matematyka P .