Czym jest Centroafiniczne Przekształcenia? Słownik termin oznaczający te przekształcenia afiniczne.
przekształcenia co to jest

Czy przydatne?

Centroafiniczne Przekształcenia co to znaczy

Definicja PRZEKSZTAŁCENIA CENTROAFINICZNE: termin oznaczający te przekształcenia afiniczne, które przekształcają ustalony pkt. O w ten sam pkt.. Jeśli pkt. ten jest początkiem kartezjańskiego układu współrzędnych, to przekształcenia centroafiniczne wyrażają się tymi samymi wzorami co przekształcenia afiniczne przy b = (0,...,0). Zestaw wszystkich przekształceń centroafinicznych o określonym punkcie centralnym O tworzy grupę przekształceń, będącą podgrupą ekipy afinicznej.

Czym jest Centroafiniczne Przekształcenia znaczenie w Słownik matematyka P .