Czym jest prostopadłość? Słownik ortogonalność) - rozszerzenie stosunku prostopadłości prostych.
prostopadłość co to jest

Czy przydatne?

prostopadłość co to znaczy

Definicja PROSTOPADŁOŚĆ: (ortogonalność) - rozszerzenie stosunku prostopadłości prostych (łatwe prostopadłe) na sporo innych obiektów (kierunki, odcinki, wektory, krzywe, podprzestrzenie przestrzeni liniowych i inne), a dzięki jej opisowi dzięki iloczynów skalarnych zadawanych w różnych przestrzeniach liniowych - również jej uogólnienie na przykład na przestrzenie funkcyjne.

Czym jest prostopadłość znaczenie w Słownik matematyka P .