Czym jest Proporcja? Słownik równość dwóch ilorazów a:b = c:d, zapisywana częściej w formie.
proporcja co to jest

Czy przydatne?

Proporcja co to znaczy

Definicja PROPORCJA: równość dwóch ilorazów a:b = c:d, zapisywana częściej w formierówności dwóch ułamków. Równości te są równoważne równości ad = bc, wypowiadanej w formie „iloczyn wyrazów skrajnych (a i d) proporcji jest równy iloczynowi jej wyrazów środkowych (b i c)”. Każdą z czterech liczb a,b,c i d można z tych równości wyliczyć dzięki trzech pozostałych, co bywa nazywane regułą trzech i służy do rozwiązywania zadań typu „jeżeli dwie osoby zużywają pośrodku roku p kg jakiegoś produktu, to ile kilogramów tego produktu zużyje pośrodku roku 5 osób?”. Proporcje odgrywają także ważną rolę na przykład w architekturze, sztukach plastycznych i innych dziedzinach działalności człowieka.

Czym jest Proporcja znaczenie w Słownik matematyka P .