Czym jest Całkowite Prawdopodobieństwo? Słownik jeśli (Ω,S,p) jest przestrzenią probabilistyczną.
prawdopodobieństwo całkowite co to jest

Czy przydatne?

Całkowite Prawdopodobieństwo co to znaczy

Definicja PRAWDOPODOBIEŃSTWO CAŁKOWITE: jeśli (Ω,S,p) jest przestrzenią probabilistyczną (prawdopodobieństwo), a C1,...,Cn - należącymi do S i parami rozłącznymi podzbiorami przestrzeni Ω o dodatnich prawdopodobieństwach, których suma jest całą przestrzenią Ω, to dla dowolnego zdarzenia A ∈ S zachodzi równość p(A) = p(C1)p(A|C1) +...... + p(Cn)p(A|Cn),gdzie p(A|Ci) dla i = 1,...,n znaczy prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A, gdy zaszło zjawisko Ci. Równość ta nazywa się wzorem na prawdopodobieństwo całkowite zdarzenia A,wyrażone poprzez jego prawdopodobieństwa warunkowe względem zdarzeń wyczerpujących wszystkie możliwości.

Czym jest Całkowite Prawdopodobieństwo znaczenie w Słownik matematyka P .