Czym jest Osiowe Powinowactwo? Słownik takie przekształcenie płaszczyzny na siebie, przy którym.
powinowactwo osiowe co to jest

Czy przydatne?

Osiowe Powinowactwo co to znaczy

Definicja POWINOWACTWO OSIOWE: takie przekształcenie płaszczyzny na siebie, przy którym obrazem dowolnego jej punktu P jest taki pkt. P´, iż, gdzie Q jest rzutem punktu P równoległym do ustalonego kierunku k na określoną prostą L nie należącą do tego kierunku, a s jest określoną liczbą różną od 0. Prosta L nazywa się osią tego powinowactwa, a liczba s - jego skalą. Kierunek k jest niejako kierunkiem działania tego powinowactwa osiowego. W specjalnych sytuacjach: gdy s = 1 - powinowactwo osiowe jest tożsamością, gdy k ⊥ L - powinowactwo osiowe nazywa się prostokątnym, a gdy k ⊥ L i s = - 1 - jest symetrią osiową o osi L. Każde powinowactwo osiowe jest przekształceniem afinicznym płaszczyzny, a więc jej powinowactwem.

Czym jest Osiowe Powinowactwo znaczenie w Słownik matematyka P .