Czym jest Potęga? Słownik dowolnej liczby rzeczywistej albo zespolonej a o wykładniku n, będącym.
potęga co to jest

Czy przydatne?

Potęga co to znaczy

Definicja POTĘGA: dowolnej liczby rzeczywistej albo zespolonej a o wykładniku n, będącym liczbą naturalną, jest iloczynem n czynników, z których każdy jest równy a. Potęgę liczby a, zwanej fundamentem potęgi, o wykładniku n znaczy się symbolem an przyjmując, iż a1 = a. Tak samo ustala się potęgę an dla elementu a dowolnego zbioru A, gdzie jest określone mnożenie. Tak ustalona potęga ma własność wyrażającą się równością(*) am + n = aman.Dla liczb rzeczywistych a> 0 potęgę rozszerza się na dowolne wykładniki x rzeczywiste tak, aby nadal zachodziła równość (*). Uzyskuje się to, przyjmując kolejno następujące ustalenia:gdzie k ∈ Z, n ∈ N. W ten sposób potęga ax została ustalona kolejno dla wykładników naturalnych (x ∈ N), całkowitych (x ∈ Z) i wymiernych (x ∈ Q). Dla niewymiernych wykładników x przyjmuje sięgdzie (xn) jest ciągiem liczb wymiernych zbieżnym do x.

Czym jest Potęga znaczenie w Słownik matematyka P .