Czym jest paradoksalny rozkład kuli? Słownik hasłowa nazwa następującego twierdzenia: Dla każdej.
paradoksalny rozkład kuli co to jest

Czy przydatne?

paradoksalny rozkład kuli co to znaczy

Definicja PARADOKSALNY ROZKŁAD KULI: hasłowa nazwa następującego twierdzenia: Dla każdej sfery S istnieją takie niepuste i rozłączne jej podzbiory T1,...,Tm, U1,...,Un, iż S = T1∪...∪Tm∪U1∪...∪Un i S = T1*∪...∪Tm* i S = U1*∪...∪Un*, gdzie, dla i = 1,...,m i j = 1,...,n, Ti* jest obrazem Ti a Uj* - obrazem Uj, poprzez pewien obrót (zależny od i i j) wokół środka sfery S. Zbiory T1*,...,Tm*, a również U1*,...,Un*, są przy tym rozłączne. Paradoksalność bazuje na tym, iż zbiory Ti i Ti* i Uj i Uj* są przystające dla i = 1,...,m i j = 1,...,n, a na całą sferę S składają się z jednej strony wszystkie zbiory Ti i Uj, a z drugiej strony sfera ta jest sumą samych zbiorów Ti* i samych zbiorów Uj.

Czym jest paradoksalny rozkład kuli znaczenie w Słownik matematyka P .