Czym jest Brzegu Indukowana Orientacja? Słownik jeśli ciąg (v1,...,vn) wektorów ustala orientację.
orientacja indukowana brzegu co to jest

Czy przydatne?

Brzegu Indukowana Orientacja co to znaczy

Definicja ORIENTACJA INDUKOWANA BRZEGU: jeśli ciąg (v1,...,vn) wektorów ustala orientację ograniczonego obszaru E, którego brzeg jest (n - 1) - wymiarową powierzchnią S (albo skończoną sumą takich powierzchni), to orientację brzegu S, indukowaną poprzez orientację obszaru E, ustala taki ciąg (u2,...,un) wektorów stycznych do S, iż ciąg (u1,...,un) jest zgodny z (v1,...,vn), a wektor u1 „wychodzi” na zewnątrz obszaru E.

Czym jest Brzegu Indukowana Orientacja znaczenie w Słownik matematyka O .