Czym jest Notacja? Słownik sposób doboru oznaczeń i zapisów treści matematycznych w takich.
notacja co to jest

Czy przydatne?

Notacja co to znaczy

Definicja NOTACJA: sposób doboru oznaczeń i zapisów treści matematycznych w takich sytuacjach, gdzie nie ma powszechnie przyjętego metody ich zapisu, na przykład rozwiązanie nierówności kwadratowej x2 - x ≥ 2 można zapisać w formie x ≤ - 1 albo x ≥ 2, lub w formie x ∈ (- ∞, - 1]∪[2, ∞). Pierwszy z nich można nazwać notacją arytmetyczną, ponieważ użyto w niej znaków nierówności stosowanych w arytmetyce, drugi zaś notacją mnogościową, ponieważ użyte tu symbole odnoszą się do zbiorów. Podobnie fakt nieistnienia największej liczby naturalnej można, używając symboli logiki a więc notacji logicznej, zapisać następująco:, gdzie symbole oznaczają adekwatnie kwantyfikator spory i mały.

Czym jest Notacja znaczenie w Słownik matematyka N .