Czym jest normy równoważne? Słownik normy || || i || ||*, określone w tej samej przestrzeni.
normy równoważne co to jest

Czy przydatne?

normy równoważne co to znaczy

Definicja NORMY RÓWNOWAŻNE: normy || || i || ||*, określone w tej samej przestrzeni liniowej X nazywa się równoważnymi, gdy istnieją takie liczby rzeczywiste κ, λ > 0, iż zachodzą nierówności κ||x|| ≤ ||x||* ≤ λ||x|| dla x ∈ X. Równoważność norm || || i || ||* gwarantuje, iż określone poprzez nie zbieżności i topologie w przestrzeni X pokrywają się.

Czym jest normy równoważne znaczenie w Słownik matematyka N .