Czym jest Miary Normowanie? Słownik dla każdej miary μ funkcja λ μ, proporcjonalna do niej z.
normowanie miary co to jest

Czy przydatne?

Miary Normowanie co to znaczy

Definicja NORMOWANIE MIARY: dla każdej miary μ funkcja λ μ, proporcjonalna do niej z dodatnim współczynnikiem proporcjonalności λ, jest również miarą o tej samej dziedzinie. Normowanie miary bazuje na wyróżnieniu jednej miary spośród rodziny miar proporcjonalnych. Dokonuje się tego poprzez wskazanie jednego obiektu mierzonego (należącego do wspólnej dziedziny rozważanych miar proporcjonalnych), którego miara ma być równa 1, zwanego przedmiotem jednostkowym, na przykład długość niezerowego odcinka może być dowolną liczbą dodatnią w zależności od tego, jaki odcinek przyjmiemy za jednostkowy. Dopiero ustalenie odcinka, którego długość ma być równa 1 skutkuje, iż miara każdego odcinka jest jednoznacznie ustalona, a więc unormowana. Podobnie takie terminy jak: miara łukowa, miara stopniowa, miara gradusowa są nazwami różnie unormowanych miar kątów.

Czym jest Miary Normowanie znaczenie w Słownik matematyka N .