Czym jest Norma? Słownik funkcja rzeczywista u ||u|| o wartościach nieujemnych, ustalona na.
norma co to jest

Czy przydatne?

Norma co to znaczy

Definicja NORMA: funkcja rzeczywista u ||u|| o wartościach nieujemnych, ustalona na wektorach przestrzeni liniowej V nad ciałem R albo C i spełniająca warunki: ||u|| = 0, gdy u jest wektorem zerowym, ||λu|| = |λ| ||u|| dla λ ∈ R /C/ i u ∈ V, ||u + v|| ≤ ||u|| + ||v|| dla u, v ∈ V, zwane także aksjomatami normy. Pierwszy z nich nazywa się warunkiem zerowania, drugi - warunkiem jednorodności, a trzeci - warunkiem podaddytywności normy. Dzięki normy w przestrzeni liniowej V ustala się zgodną ze strukturą liniową tej przestrzeni metrykę ρ wzorem ρ (u,v) = ||u - v||.

Czym jest Norma znaczenie w Słownik matematyka N .