Czym jest Nomogram? Słownik rysunek złożony przeważnie z niewielu podziałek tak rozmieszczonych.
nomogram co to jest

Czy przydatne?

Nomogram co to znaczy

Definicja NOMOGRAM: rysunek złożony przeważnie z niewielu podziałek tak rozmieszczonych, aby dzięki linijki (albo złożonej kartki papieru) możliwe było odczytanie z nich określonej zależności liczbowej. W nie wszystkich nomogramach wykorzystuje się sposobność wzajemnego przesuwania podziałek względem siebie. Nomogramy służą do odczytywania różnych zależności z niedużą dokładnością, dzięki bardzo prostych czynności zamiast rachunku na liczbach.

Czym jest Nomogram znaczenie w Słownik matematyka N .