Czym jest Zdarzeń Niezależność? Słownik zdarzenia A1,...,An tej samej przestrzeni zdarzeń.
niezależność zdarzeń co to jest

Czy przydatne?

Zdarzeń Niezależność co to znaczy

Definicja NIEZALEŻNOŚĆ ZDARZEŃ: zdarzenia A1,...,An tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych (prawdopodobieństwo) nazywają się niezależnymi, gdy prawdopodobieństwo iloczynu dowolnej ilości różnych zdarzeń spośród nich jest równe iloczynowi prawdopodobieństw tych zdarzeń, na przykład jeżeli przy dwukrotnym rzucie kostką do gry: A znaczy wyrzucenie 2 w pierwszym rzucie, B - wyrzucenie 6 w drugim rzucie a C - wyrzucenie parzystej sumy w obu rzutach, to każde dwa spośród tych zdarzeń są niezależne, lecz wszystkie trzy są zależne.

Czym jest Zdarzeń Niezależność znaczenie w Słownik matematyka N .