Czym jest Zmiennej Od Niezależność? Słownik bazuje na przyjmowaniu poprzez pewną funkcję tej samej.
niezależność zmiennej co to jest

Czy przydatne?

Zmiennej Od Niezależność co to znaczy

Definicja NIEZALEŻNOŚĆ OD ZMIENNEJ: bazuje na przyjmowaniu poprzez pewną funkcję tej samej wartości dla wszystkich wartości ustalonej zmiennej, na przykład funkcja f: R3 R ustalona wzoremf(x,y,z) = 3x + 2y + 0z = 3x + 2yprzy określonych wartościach x0 i y0 zmiennych x i y i wszystkich wartościach zmiennej z przyjmuje tę samą wartość 3x0 + 2y0. O funkcji tej mówi się, iż nie zależy od zmiennej z.

Czym jest Zmiennej Od Niezależność znaczenie w Słownik matematyka N .