Czym jest Równoważne Nierówności? Słownik specjalny sytuacja warunków równoważnych, a więc takie.
nierówności równoważne co to jest

Czy przydatne?

Równoważne Nierówności co to znaczy

Definicja NIERÓWNOŚCI RÓWNOWAŻNE: specjalny sytuacja warunków równoważnych, a więc takie dwie nierówności tych samych zmiennych (o tych samych niewiadomych), iż każda z nich wynika z pozostałej. Gwarantuje to, iż każda liczba spełniająca jedną z nich spełnia także drugą i na odwrót, na przykład spośród nierówności: x > 2, |x| > 2 i x2 > 4 równoważne są dwie ostatnie, spełniane dla x ∈ (-∞, -2)∪(2, ∞), z kolei pierwsza nierówność, spełniana tylko dla x ∈ (2, ∞), nie wynika z pozostałych, lecz one z niej wynikają.

Czym jest Równoważne Nierówności znaczenie w Słownik matematyka N .