Czym jest Trygonometryczna Nierówność? Słownik nierówność zmiennej rzeczywistej występującej w.
nierówność trygonometryczna co to jest

Czy przydatne?

Trygonometryczna Nierówność co to znaczy

Definicja NIERÓWNOŚĆ TRYGONOMETRYCZNA: nierówność zmiennej rzeczywistej występującej w wyrażeniach będących argumentami funkcji trygonometrycznych, a więc „pod znakiem funkcji trygonometrycznych”. Rozwiązywanie takich nierówności opiera się na znajomości przebiegu funkcji trygonometrycznych i rozwiązywaniu równań trygonometrycznych, na przykład równanie trygonometryczne sinx = cosx jest spełnione dla x = + k π, gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą. Stąd i z przebiegu funkcji sinus i cosinus wynika, iż nierówność trygonometryczna sinx > cosx jest spełniona dla, gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą.

Czym jest Trygonometryczna Nierówność znaczenie w Słownik matematyka N .