Czym jest Kwadratowa Nierówność? Słownik nierówność algebraiczna II stopnia, a więc nierówność.
nierówność kwadratowa co to jest

Czy przydatne?

Kwadratowa Nierówność co to znaczy

Definicja NIERÓWNOŚĆ KWADRATOWA: nierówność algebraiczna II stopnia, a więc nierówność postaci ax2 + bx + c < 0, gdzie współczynniki a,b i c i zmienna x są rzeczywiste, a zamiast < mogą występować symbole: ≤, > albo ≥.

Czym jest Kwadratowa Nierówność znaczenie w Słownik matematyka N .