Czym jest Schwarza Buniakowskiego Nierówność? Słownik nierówność Schwarza, nierówność Cauchy´ego.
nierówność buniakowskiego co to jest

Czy przydatne?

Schwarza Buniakowskiego Nierówność co to znaczy

Definicja NIERÓWNOŚĆ BUNIAKOWSKIEGO-SCHWARZA: (nierówność Schwarza, nierówność Cauchy´ego) - nierównośćzachodząca dla dowolnych ciągów (x1,...,xn) i (y1,...,yn) liczb zespolonych (również rzeczywistych), a nawet dla ciągów nieskończonych pod warunkiem, iż szeregi występujące w niej zamiast sum zakończonych są zbieżne. Dla ciągłych w przedziale [a,b] funkcji rzeczywistych f i g zmiennej rzeczywistej zachodzi także analogiczna nierówność całekNierówności te można także zapisać krócej i bardziej geometrycznie w formie |u·v| ≤ |u||v|, oznaczającej, iż wartość bezwzględna iloczynu skalarnego dwóch wektorów u i v nie przekracza iloczynu ich długości.

Czym jest Schwarza Buniakowskiego Nierówność znaczenie w Słownik matematyka N .