Czym jest Algebraiczna Nierówność? Słownik nierówność postaci w(x) > 0, gdzie w(x) jest wielomianem.
nierówność algebraiczna co to jest

Czy przydatne?

Algebraiczna Nierówność co to znaczy

Definicja NIERÓWNOŚĆ ALGEBRAICZNA: nierówność postaci w(x) > 0, gdzie w(x) jest wielomianem jednej zmiennej x, a zamiast symbolu > mogą występować.

Czym jest Algebraiczna Nierówność znaczenie w Słownik matematyka N .