Czym jest Krzywej Równania Naturalne? Słownik równania postaci: κ = f(s), τ = g(s), s ∈ Δ, gdzie f.
naturalne równania krzywej co to jest

Czy przydatne?

Krzywej Równania Naturalne co to znaczy

Definicja NATURALNE RÓWNANIA KRZYWEJ: równania postaci: κ = f(s), τ = g(s), s ∈ Δ, gdzie f i g są danymi funkcjami ciągłymi i f(s) > 0 dla s ∈ Δ, wyrażające krzywiznę κ i skręcenie τ rozważanej krzywej C w każdym jej punkcie jako funkcje wyznacznika naturalnego s tej krzywej. Po podstawieniu powyższych równości do wzorów Freneta otrzymuje się układ równań różniczkowych, opisujących wprawdzie nieskończenie sporo krzywych, lecz wzajemnie przystających. Znaczy to, iż krzywa C jest poprzez powyższe równości ustalona jednoznacznie z dokładnością do przystawania.

Czym jest Krzywej Równania Naturalne znaczenie w Słownik matematyka N .