Czym jest Nakrycie? Słownik definicja topologiczne, w przybliżeniu opisywane takim lokalnie.
nakrycie co to jest

Czy przydatne?

Nakrycie co to znaczy

Definicja NAKRYCIE: definicja topologiczne, w przybliżeniu opisywane takim lokalnie homeomorficznym odwzorowaniem f: X Y, iż dla wszystkich y ∈ Y przeciwobrazy f-1(y) są wzajemnie homeomorficznymi podprzestrzeniami dyskretnymi przestrzeni topologicznej X. Prostym i powszechnie znanym odpowiednikiem nakrycia jest parametryzacja okręgu, a więc odwzorowanie f: R C określone wzoremf(t) = (rcost, rsint)dla t ∈ (-∞, ∞), gdzie C jest okręgiem o promieniu r i o środku w początku układu współrzędnych na płaszczyźnie tego okręgu. Przeciwobrazem f- 1(P) dowolnego punktu P okręgu C jest zestaw liczb rzeczywistych, różniących się wzajemnie o wielokrotność liczby 2 π. To pozwala interpretować odwzorowanie f jako nieskończenie wielokrotne nawinięcie osi liczbowej R(dziedziny odwzorowania f) na okrąg C (przeciwdziedzinę odwzorowania f), co jest ważną ideą ogólnego definicje nakrycia.

Czym jest Nakrycie znaczenie w Słownik matematyka N .