Czym jest Nadrównoległość? Słownik w geometrii hiperbolicznej łatwe przechodzące poprzez pkt. A.
nadrównoległość co to jest

Czy przydatne?

Nadrównoległość co to znaczy

Definicja NADRÓWNOLEGŁOŚĆ: w geometrii hiperbolicznej łatwe przechodzące poprzez pkt. A, położone na płaszczyźnie przechodzącej poprzez ten pkt. i nie przechodzącą przezeń prostą L, nie przecinające prostej L i nie będące prostymi granicznymi, nazywa się niekiedy nadrównoległymi w relacji do prostej L.

Czym jest Nadrównoległość znaczenie w Słownik matematyka N .