Czym jest Nabla? Słownik znak ∇, oznaczający wektorowy operator różniczkowy, zapisywany zazwyczaj w.
nabla co to jest

Czy przydatne?

Nabla co to znaczy

Definicja NABLA: znak ∇, oznaczający wektorowy operator różniczkowy, zapisywany zazwyczaj w formiegdzie są wektorami jednostkowymi osi kartezjańskiego układu współrzędnych, działający na funkcję liczbową f trzech zmiennych x,y,z oficjalnie jako mnożenie wektora poprzez liczbę, a więc wg wzoruW tym przypadku zachodzi równość ∇ f(x,y,z) = gradf(x,y,z), a więc wartość operatora ∇ na funkcji f jest jej gradientem. Operator ∇ może także działać na funkcję wektorową u tych samych zmiennych i to w dwojaki sposób: przez formalny iloczyn skalarny albo wektorowy, a więc wg wzorówWartościami ∇·u i ∇×u są wówczas dywergencja i rotacja pola wektorowego u. Definicja operatora ∇ i wzory na gradf i div(u) można bez ważnych zmian odnieść do funkcji n zmiennych dla n ≥ 2.

Czym jest Nabla znaczenie w Słownik matematyka N .