Czym jest Wektor N? Słownik definicja ogólne, którego specjalnym przypadkiem (dla n = 2) jest.
wektor co to jest

Czy przydatne?

Wektor N co to znaczy

Definicja N WEKTOR: definicja ogólne, którego specjalnym przypadkiem (dla n = 2) jest definicja biwektora. Dla danej przestrzeni wektorowej V o wymiarze m ≥ n jej n wektorami nazywa się wszystkie przedmioty przestrzeni V[n], będącej n-krotnym iloczynem zewnętrznym przestrzeni V poprzez siebie; z kolei przedmioty przestrzeni V[n], będące iloczynami zewnętrznymi n spośród wektorów przestrzeni V, nazywa się n-wektorami prostymi. Jeśli V jest przestrzenią wektorów swobodnych przestrzeni euklidesowej X, to n-wektory łatwe tej przestrzeni mają analogiczną interpretację geometryczną jak biwektory łatwe, a więc określają ukierunkowany kierunek n-wymiarowej płaszczyzny w przestrzeni X i liczbę wyrażającą n-wymiarową miarę równoległościanu rozpiętego na wektorach, których są iloczynem zewnętrznym.

Czym jest Wektor N znaczenie w Słownik matematyka N .