Czym jest Pierwiastek Ty N? Słownik pierwiastek arytmetyczny stopnia n) - funkcja oznaczana.
pierwiastek co to jest

Czy przydatne?

Pierwiastek Ty N co to znaczy

Definicja N TY PIERWIASTEK: (pierwiastek arytmetyczny stopnia n) - funkcja oznaczana symbolem, odwrotna do rzeczywistej funkcji potęgowej x xn - w razie n nieparzystych, a w razie n parzystych - funkcja odwrotna do zacieśnienia (x xn) | [0, ∞) tej funkcji do przedziału [0, ∞), gdzie ta funkcja jest odwracalna.Z tego ustalenia wynika, iż pierwiastkiem nieparzystego stopnia n z liczby y jest taka liczba x, iż xn = = y; zaś pierwiastkiem parzystego stopnia n z liczby y ≥ 0 jest taka liczba x ≥ 0, iż xn = y, na przykład, nie istnieje, ponieważ kwadrat żadnej liczby nie jest niekorzystny,, mimo iż kwadrat liczby - 3 również wynosi 9. Nie to jest jednak liczba nieujemna. n ty pierwiastek zmiennej zespolonej również jest operacją odwrotną do funkcji potęgowej z zn zmiennej zespolonej, lecz z racji na nieróżnowartościowość tej funkcji nie jest określony jednoznacznie.

Czym jest Pierwiastek Ty N znaczenie w Słownik matematyka N .