Czym jest Relacja Członowa N? Słownik stosunek n-argumentowa) - z formalnego punktu widzenia.
członowa relacja co to jest

Czy przydatne?

Relacja Członowa N co to znaczy

Definicja N-CZŁONOWA RELACJA: (stosunek n-argumentowa) - z formalnego punktu widzenia podzbiór Wiloczynu kartezjańskiego X1×...×Xn n-zbiorów. Z mniej formalnego punktu widzenia to jest własność takich n wyrazowych ciągów (x1,...,xn) przedmiotów zbiorów X1,...,Xn, zwanych także układami, iż xi ∈ Xi dla i = 1,...,n. Uważane jest przy tym, iż układ (x1,...,xn) ma tę własność, gdy należy do zbioru W, a nie ma jej, gdy do tego zbioru nie należy, na przykład jeżeli Π znaczy zestaw wszystkich punktów przestrzeni, a R - zestaw wszystkich liczb rzeczywistych, to zestaw W ⊆Π×Π×R można określić jako zestaw wszystkich takich trójek (P,Q,x), iż P,Q ∈ Π, x ∈ R i x jest odległością punktów P i Q. Jest on wówczas odpowiednikiem trójczłonowej stosunku pomiędzy punktami przestrzeni i liczbami. Innymi przykładami trójczłonowych stosunku są działania i stosunek leżenia punktu pomiędzy dwoma punktami albo liczby rzeczywistej pomiędzy dwiema liczbami.

Czym jest Relacja Członowa N znaczenie w Słownik matematyka N .