Czym jest Bezwzględne Absolutne Minimum? Słownik najmniejsza wartość funkcji rzeczywistej f spośród.
minimum absolutne bezwzględne co to jest

Czy przydatne?

Bezwzględne Absolutne Minimum co to znaczy

Definicja MINIMUM ABSOLUTNE (BEZWZGLĘDNE): najmniejsza wartość funkcji rzeczywistej f spośród wartości przyjmowanych poprzez nią w zadanym zbiorze A, zawartym w zakresie tej funkcji, a więc taka wartość f(x0) w punkcie x0 ∈ A, iż f(x) ≥ f(x0) dla x ∈ A. Jeżeli dla x ≠ x0 nierówność tę można zastąpić nierównością mocną, to f(x0) nazywa się mocnym albo ostrym minimum absolutnym funkcji f w zbiorze A, a w przeciwnym przypadku minimum to nazywa się słabym.

Czym jest Bezwzględne Absolutne Minimum znaczenie w Słownik matematyka M .