Definicja mediana

Definicja Mediana

Znaczenie: jedna z → charakterystyk (parametrów) rozkładu zmiennej losowej X, będąca taką liczbą x, że zachodzą nierówności gdzie P() oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia umieszczonego w nawiasie, np. jeśli zmienna losowa X przyjmuje tylko wartości 0 i 1 i jest

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę M