Czym jest Podobne Macierze? Słownik macierze kwadratowe A i A´ tego samego stopnia nazywają się.
macierze podobne co to jest

Czy przydatne?

Podobne Macierze co to znaczy

Definicja MACIERZE PODOBNE: macierze kwadratowe A i A´ tego samego stopnia nazywają się podobnymi, gdy istnieje taka nieosobliwa macierz kwadratowa C tego samego stopnia, iż A´ = C - 1AC. Podobieństwo macierzy A i A´ znaczy, iż to są macierze tego samego odwzorowania liniowego pewnej przestrzeni liniowej w siebie, odpowiadające dwóm bazom tej przestrzeni. Macierze C i C - 1 są wtedy macierzami przejścia od jednej z tych baz do drugiej.

Czym jest Podobne Macierze znaczenie w Słownik matematyka M .