Czym jest macierz transponowana (przestawiona)? Słownik dla danej macierzy A jest macierzą.
macierz transponowana co to jest

Czy przydatne?

macierz transponowana (przestawiona) co to znaczy

Definicja MACIERZ TRANSPONOWANA (PRZESTAWIONA): dla danej macierzy A jest macierzą oznaczaną symbolem AT i powstałą z macierzy A poprzez napisanie j-tej kolumny macierzy A w j-tym wierszu macierzy AT dla j = 1,...,m. Jeśli więc A = [aij]i = 1,...,n; j = 1,...,m, to AT = [aji]j = 1,...,m; i = 1,...,n. Z tego ustalenia bezpośrednio wynika równość (AT)T = A orzekająca, iż macierze A i AT są wzajemnie transponowane.

Czym jest macierz transponowana (przestawiona) znaczenie w Słownik matematyka M .