Czym jest macierz odwzorowania liniowego? Słownik jeśli {e1,...,en} i {ε 1,..., ε m} są adekwatnie.
macierz odwzorowania co to jest

Czy przydatne?

macierz odwzorowania liniowego co to znaczy

Definicja MACIERZ ODWZOROWANIA LINIOWEGO: jeśli {e1,...,en} i {ε 1,..., ε m} są adekwatnie bazami przestrzeni liniowych U i V nad tym samym ciałem K, a f: U V jest odwzorowaniem liniowym, to współczynniki α ik kombinacji liniowych f(ei) = ⓫i┓ + ⓬i└ +... + αmiεm, dla i = 1,...,n, tworzą macierz [αki]k = 1,...,m; i = 1,...,n przedmiotów ciała K,zwaną macierzą odwzorowania liniowego f względem wymienionych baz. Jeśli u = u1e1 +...... + unen a f(u) = v = v1 ε 1 +... + vm ε m, to współrzędne wektora f(u) wyrażają się wzorami.

Czym jest macierz odwzorowania liniowego znaczenie w Słownik matematyka M .