Czym jest macierz Jacobiego (jakobianowa)? Słownik różniczkowalnego odwzorowania f: Rn ⊇ D Rn jest.
macierz jacobiego jakobianowa co to jest

Czy przydatne?

macierz Jacobiego (jakobianowa) co to znaczy

Definicja MACIERZ JACOBIEGO (JAKOBIANOWA): różniczkowalnego odwzorowania f: Rn ⊇ D Rn jest macierzą [∂ifj(x)]i,j = 1,...,n, gdzie znak ∂i znaczy pochodną cząstkową względem i - tej zmiennej, a fj jest j - tą składową odwzorowania f, ustaloną równością f(x) = (f1(x),..., fn(x)) ∈ Rn. Zobacz jakobian.

Czym jest macierz Jacobiego (jakobianowa) znaczenie w Słownik matematyka M .