Definicja: Śrubowa linia

Podoba się?

     

Znaczenie: linia przestrzenna będąca torem ruchu wypadkowego, złożonego z ruchu punktu po okręgu ze stałą prędkością liniową i ruchu jednostajnego w kierunku prostopadłym do płaszczyzny tego okręgu. Każda linia śrubowa jest → krzywą o stałej krzywiźnie, dzięki czemu linie śrubowe są wykorzystywane do modelowania gwintów. Każda linia śrubowa jest położona na walcu kołowym (powierzchni walcowej), przecina jego tworzące pod stałym kątem, a w kartezjańskim układzie współrzędnych Oxyz o osi Oz równoległej do osi tego walca ma równania parametryczne postaci

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę L

Definicje matematyczne:

Co oznacza linia śrubowa? oblicz!

Szkoła Śrubowa linia zadanie z matematyki.

Korepetycje z linia śrubowa dla uczniów.