Czym jest liczby rzeczywiste? Słownik liczby, których zestaw R jest określony aksjomatyką liczb.
liczby rzeczywte co to jest

Czy przydatne?

liczby rzeczywiste co to znaczy

Definicja LICZBY RZECZYWISTE: liczby, których zestaw R jest określony aksjomatyką liczb rzeczywistych lub, jako rozszerzenie zbioru Q liczb wymiernych, jedną z definicji: Cantora albo Dedekinda (Cantora pojęcie liczb rzeczywistych i Dedekinda pojęcie liczb rzeczywistych). Liczby rzeczywiste zostały tak określone w tym celu, aby z jednej strony zapewnić sposobność wyrażania długości i innych miar dzięki liczb (na przykład długość przekątnej kwadratu jednostkowego nie wyraża się liczbą wymierną), a z drugiej strony, aby obejmowały liczby wymierne i aby reguły rachunkowe na nich były takie same jak na liczbach wymiernych. Dlatego także na liczbach rzeczywistych określono działania, będące rozszerzeniami działań na liczbach wymiernych, względem których zestaw R jest ciałem. Okazało się przy tym, iż zestaw tych liczb rzeczywistych, które nie są liczbami wymiernymi, a więc zestaw liczb niewymiernych, jest liczniejszy niż rozszerzany zestaw Q liczb wymiernych, a z powodu również zestaw R liczb rzeczywistych jest istotnie liczniejszy od zbioru Q.

Czym jest liczby rzeczywiste znaczenie w Słownik matematyka L .