Czym jest liczby p-adyczne? Słownik dla ustalonej liczby pierwszej p to są wyrażenia postaci Ap.
liczby adyczne co to jest

Czy przydatne?

liczby p-adyczne co to znaczy

Definicja LICZBY P-ADYCZNE: dla ustalonej liczby pierwszej p to są wyrażenia postaci Ap = a0pk + a1pk + 1 + a2pk + 2 +..., gdzie k jest określoną liczbą całkowitą, zaś ai dla i = 0, 1, 2,... są liczbami wymiernymi, nie mającymi w mianowniku czynnika p. Dla dowolnych dwóch liczb p-adycznych Api Bp można przyjąć, iż liczba k jest określona (dopisując ewentualnie w jednej z nich brakujące potęgi liczby p ze współczynnikami zerowymi). Dlatego ustala się na liczbach p-adycznych dodawanie i mnożenie tak samo jak na szeregach. Liczby p-adyczne tworzą względem tych działań pierścień, który jest używany w teorii liczb i dostarcza różnych przykładów. Jak wychodzi z niniejszego omówienia, liczby p-adyczne nie są specjalnymi liczbami rzeczywistymi ani zespolonymi, a nazywane są liczbami dlatego, iż tworzą pierścień o własnościach podobnych do pierścieni liczbowych.

Czym jest liczby p-adyczne znaczenie w Słownik matematyka L .