Czym jest Mieszana Liczba? Co znaczy sposób zapisu liczby wymiernej w formie sumy liczby całkowitej.
przykłady liczba mieszana co to jest  

Czy przydatne?

Co znaczy Mieszana Liczba

Czym jest: sposób zapisu liczby wymiernej w formie sumy liczby całkowitej, wyrażającej liczba całości zapisywanej liczby, i ułamka właściwego, wyrażającego pozostałą część liczby zapisywanej. Składniki te zapisuje się w okolicy siebie, nie umieszczając pomiędzy nimi znaku + , z kolei przed całością umieszcza się ewentualnie symbol - , gdy zapisywana liczba jest ujemna, na przykład zapis jest tak zwany liczbą mieszaną, oznaczającą liczbę wymierną - 2,75 albo

Co to jest Mieszana Liczba znaczenie w Słownik matematyka L .