Czym jest Mieszana liczba? Co to znaczy całkowitej, wyrażającej ilość całości zapisywanej liczby, i ułamka właściwego, wyrażającego? Opis liczba mieszana matematyka.
definicja, liczba, mieszana

Co to znaczy Mieszana liczba

Czym jest: sposób zapisu liczby wymiernej w postaci sumy liczby całkowitej, wyrażającej ilość całości zapisywanej liczby, i ułamka właściwego, wyrażającego pozostałą część liczby zapisywanej. Składniki te zapisuje się obok siebie, nie umieszczając między nimi znaku + , natomiast przed całością umieszcza się ewentualnie znak - , gdy zapisywana liczba jest ujemna, np. zapis jest tzw. liczbą mieszaną, oznaczającą liczbę wymierną - 2,75 lub .

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę L