Czym jest Mieszana Liczba? Co znaczy sposób zapisu liczby wymiernej w postaci sumy liczby całkowitej, wyrażającej ilość całości. Słownik liczba mieszana przykłady.
przykłady liczba mieszana znaczenie

Czy przydatne?

Co znaczy Mieszana Liczba

Czym jest: sposób zapisu liczby wymiernej w postaci sumy liczby całkowitej, wyrażającej ilość całości zapisywanej liczby, i ułamka właściwego, wyrażającego pozostałą część liczby zapisywanej. Składniki te zapisuje się obok siebie, nie umieszczając między nimi znaku + , natomiast przed całością umieszcza się ewentualnie znak - , gdy zapisywana liczba jest ujemna, np. zapis jest tzw. liczbą mieszaną, oznaczającą liczbę wymierną - 2,75 lub .

Co to jest Mieszana Liczba znaczenie w Słownik matematyka L .