Czym jest Mieszana Liczba? Słownik sposób zapisu liczby wymiernej w formie sumy liczby całkowitej.
liczba mieszana co to jest

Czy przydatne?

Mieszana Liczba co to znaczy

Definicja LICZBA MIESZANA: sposób zapisu liczby wymiernej w formie sumy liczby całkowitej, wyrażającej liczba całości zapisywanej liczby, i ułamka właściwego, wyrażającego pozostałą część liczby zapisywanej. Składniki te zapisuje się w okolicy siebie, nie umieszczając pomiędzy nimi znaku +, z kolei przed całością umieszcza się ewentualnie symbol -, gdy zapisywana liczba jest ujemna, na przykład zapis jest tak zwany liczbą mieszaną, oznaczającą liczbę wymierną - 2,75 albo.

Czym jest Mieszana Liczba znaczenie w Słownik matematyka L .