Znaczenie: Mieszana liczba

Oceń przydatność:

     

» sposób zapisu liczby wymiernej w postaci sumy liczby całkowitej, wyrażającej ilość całości zapisywanej liczby, i ułamka właściwego, wyrażającego pozostałą część liczby zapisywanej. Składniki te zapisuje się obok siebie, nie umieszczając między nimi znaku + , natomiast przed całością umieszcza się ewentualnie znak - , gdy zapisywana liczba jest ujemna, np. zapis jest tzw. liczbą mieszaną, oznaczającą liczbę wymierną - 2,75 lub .


Pozostałe pojęcia z przedmiotu szkolnego matematyki na literę L

Definicje matematyczne:


Co oznacza liczba mieszana? oblicz!

Szkoła - zadanie z matematyki.