Definicja: Mieszana liczba

Podoba się?

     

Znaczenie: sposób zapisu liczby wymiernej w postaci sumy liczby całkowitej, wyrażającej ilość całości zapisywanej liczby, i ułamka właściwego, wyrażającego pozostałą część liczby zapisywanej. Składniki te zapisuje się obok siebie, nie umieszczając między nimi znaku + , natomiast przed całością umieszcza się ewentualnie znak - , gdy zapisywana liczba jest ujemna, np. zapis jest tzw. liczbą mieszaną, oznaczającą liczbę wymierną - 2,75 lub .

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę L

Definicje matematyczne:

Co oznacza liczba mieszana? oblicz!

Szkoła Mieszana liczba zadanie z matematyki.

Korepetycje z liczba mieszana dla uczniów.