Czym jest lemat Gaussa? Słownik orzeka, iż jeżeli dla pewnej liczby zespolonej z0 jest w(z0) ≠ 0.
lemat gaussa co to jest

Czy przydatne?

lemat Gaussa co to znaczy

Definicja LEMAT GAUSSA: orzeka, iż jeżeli dla pewnej liczby zespolonej z0 jest w(z0) ≠ 0, gdzie w jest wielomianem o współczynnikach zespolonych stopnia przynajmniej pierwszego, to istnieje taka liczba zespolona z, iż |w(z)| < |w(z0)|. Lemat ten posłużył do udowodnienia poprzez Karola Fryderyka Gaussa zasadniczego twierdzenia algebry.

Czym jest lemat Gaussa znaczenie w Słownik matematyka L .