Znaczenie: Gaussa krzywa

Oceń przydatność:

     

» wykres funkcji f postaci , określającej rozkład normalny (rozkład Gaussa) zmiennej losowej. Jest krzywą symetryczną względem prostej o równaniu x = a, asymptotycznie zbliżającą się do osi Ox, a ze względu na swój kształt jest także nazywana krzywą dzwonową.


Pozostałe pojęcia z przedmiotu szkolnego matematyki na literę K

Definicje matematyczne:

  • minus - znak „ - ” umieszczony przed symbolem liczby (wektora)
  • zmienna istotna - taka zmienna występująca w jakimś wyrażeniu matematycznym, że przy
  • rumb - jednostka kąta płaskiego, używana w nawigacji morskiej i wynosząca

Co oznacza krzywa Gaussa? oblicz!

Szkoła - zadanie z matematyki.