Znaczenie: Gaussa krzywa

Oceń przydatność:

     

» wykres funkcji f postaci , określającej rozkład normalny (rozkład Gaussa) zmiennej losowej. Jest krzywą symetryczną względem prostej o równaniu x = a, asymptotycznie zbliżającą się do osi Ox, a ze względu na swój kształt jest także nazywana krzywą dzwonową.


Pozostałe pojęcia z przedmiotu szkolnego matematyki na literę K

Definicje matematyczne:

  • dodawanie odcinków - sumą odcinków AB i BC, zawartych w jednej prostej i nie mających
  • prostokąt - czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są proste. Przeciwległe
  • odległość - termin w mowie potocznej oznaczający zwykle długość drogi łączącej

Co oznacza krzywa Gaussa? oblicz!

Szkoła - zadanie z matematyki.