Definicja: Gaussa krzywa

Podoba się?

     

Znaczenie: wykres funkcji f postaci , określającej rozkład normalny (rozkład Gaussa) zmiennej losowej. Jest krzywą symetryczną względem prostej o równaniu x = a, asymptotycznie zbliżającą się do osi Ox, a ze względu na swój kształt jest także nazywana krzywą dzwonową.

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę K

Definicje matematyczne:

  • heksaedr gr. "sześcian"
  • mantysa a jest różnicą a - k, gdzie k jest cechą liczby a, czyli taką liczbą
  • półprosta części, na jakie rozcina (dzieli) prostą dowolny jej punkt, wraz z
  • delta Diraca funkcja uogólniona, będąca granicznym rozkładem (dystrybucją) ciągu
  • zmiana bazy n i {ei´}i = 1,...,n są dwiema bazami w tej samej przestrzeni

Co oznacza krzywa Gaussa? oblicz!

Szkoła Gaussa krzywa zadanie z matematyki.

Korepetycje z krzywa Gaussa dla uczniów.