Znaczenie: Gaussa krzywa

Oceń przydatność:

     

» wykres funkcji f postaci , określającej rozkład normalny (rozkład Gaussa) zmiennej losowej. Jest krzywą symetryczną względem prostej o równaniu x = a, asymptotycznie zbliżającą się do osi Ox, a ze względu na swój kształt jest także nazywana krzywą dzwonową.


Pozostałe pojęcia z przedmiotu szkolnego matematyki na literę K

Definicje matematyczne:

  • det - powszechnie używany skrót, oznaczający wyznacznik macierzy
  • ludolfina - inna nazwa → liczby π , pochodząca od imienia Ludolfa van
  • ciężkości środek - zob. środek ciężkości
  • metoda przekątni - (metoda przekątniowa) - sposób ustawienia w ciąg wszystkich wyrazów
  • czworokąt zupełny - w geometrii rzutowej: zbiór {A,B,C,D} takich czterech punktów

Co oznacza krzywa Gaussa? oblicz!

Szkoła - zadanie z matematyki.