Definicja krzywa Gaussa

Definicja Gaussa krzywa

Znaczenie: wykres funkcji f postaci , określającej rozkład normalny (rozkład Gaussa) zmiennej losowej. Jest krzywą symetryczną względem prostej o równaniu x = a, asymptotycznie zbliżającą się do osi Ox, a ze względu na swój kształt jest także nazywana krzywą dzwonową.

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę K