Czym jest Prostej Równania Krawędziowe? Słownik w trójwymiarowej przestrzeni układ równań postaci.
krawędziowe równania prostej co to jest

Czy przydatne?

Prostej Równania Krawędziowe co to znaczy

Definicja KRAWĘDZIOWE RÓWNANIA PROSTEJ: w trójwymiarowej przestrzeni układ równań postaci a1x + a2y + a3z = a4, b1x + b2y + b3z = b4, dla których trójki współczynników (a1,a2,a3) i (b1,b2,b3) są niezerowe i nieproporcjonalne, przedstawia prostą będącą krawędzią przecięcia się nierównoległych płaszczyzn, przedstawionych poszczególnymi równaniami tego układu. Każdy spośród wektorów u(a1,a2,a3) i v(b1,b2,b3) jest prostopadły do tej prostej, a ich iloczyn wektorowy u×v ma współrzędnei jest wektorem równoległym do niej.

Czym jest Prostej Równania Krawędziowe znaczenie w Słownik matematyka K .