Czym jest klasyfikacja rzutowa figur? Słownik w przestrzeni rzutowej podział rodziny figur.
klasyfikacja rzutowa figur co to jest

Czy przydatne?

klasyfikacja rzutowa figur co to znaczy

Definicja KLASYFIKACJA RZUTOWA FIGUR: w przestrzeni rzutowej podział rodziny figur, niezmienniczej względem ekipy przekształceń rzutowych tej przestrzeni, na klasy figur rzutowo przystających, a więc takich, iż jedna jest obrazem drugiej poprzez przekształcenie rzutowe, na przykład rodziną figur na płaszczyźnie rzutowej, niezmienniczą względem ekipy jej przekształceń rzutowych, jest rodzina utworów algebraicznych II stopnia, opisanych we współrzędnych jednorodnych równaniem postaci c11x12 + 2c12x1x2 + c22x22 + 2c13x1x3 + + 2c23x2x3 + c33x32 = 0, gdzie cij dla i,j = 1, 2, 3 są niezerującymi się jednocześnie liczbami rzeczywistymi. Rodzina ta dzieli się na pięć następujących klas figur rzutowo przystających (podano kanoniczną postać równania figur danej klasy i ich nazwę): x12 + x22 + x32 = 0 - zestaw pusty, x12 + x22 - x32 = 0 - stożkowa właściwa, x12 + x22 = 0 - figura złożona z jednego punktu, x12 - x22 = 0 - suma dwóch prostych rzutowych, x12 = 0 - prosta rzutowa.

Czym jest klasyfikacja rzutowa figur znaczenie w Słownik matematyka K .