Czym jest kategoria? Słownik jedna z najogólniejszych struktur matematycznych, będąca w istocie.
kategoria co to jest

Czy przydatne?

kategoria co to znaczy

Definicja KATEGORIA: jedna z najogólniejszych struktur matematycznych, będąca w istocie strukturą struktur. Kategoria jest zespołem złożonym z: - klasy Ω, której przedmioty nazywają się przedmiotami rozważanej kategorii, - jednoznacznego przyporządkowania każdej parze obiektów (A,B) zbioru MAB, którego przedmioty nazywają się morfizmami z obiektu A do B, - ustalonych dla każdej trójki obiektów (A,B,C) działań MAB × MBC ∋ (α, β) β · α ∈ MAC, nazywanych złożeniami morfizmów, spełniających następujące warunki: 1o każdy morfizm należy do tylko jednego spośród zbiorów postaci MAB, 2o składanie morfizmów jest łączne, tzn. γ · (β · α) = (γ · β) · α dla α ∈ MAB, β ∈ MBC, γ ∈ MCD i dowolnych obiektów A,B,C i D, 3o dla każdego obiektu B istnieje taki morfizm ιB ∈ MBB, iż ιB · α = α dla α ∈ MAB i A ∈ Ω i β · ιB = β dla β ∈ MBC i C ∈ Ω.

Czym jest kategoria znaczenie w Słownik matematyka K .