Czym jest kąt? Słownik dokładniej kąt płaski; w zastosowaniu są dwa różne ustalenia kąta: lub jako.
co to jest

Czy przydatne?

kąt co to znaczy

Definicja KĄT: dokładniej kąt płaski; w zastosowaniu są dwa różne ustalenia kąta: lub jako dwóch półprostych o wspólnym początku, lub jako jednej z dwóch części płaszczyzny, których wspólnym brzegiem jest suma dwóch półprostych o wspólnym początku, wraz tymi półprostymi. W praktyce szkolnej używa się drugiego ustalenia, mówiąc krócej, iż kątem jest część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku. Półproste te nazywają się ramionami kąta (każdego z dwóch, które określają), ich wspólny start nazywa się wierzchołkiem kąta, a sam kąt bez jego ramion nazywa się jego wnętrzem. Kąt, którego ramiona się pokrywają, nazywa się: zerowym - gdy jego wnętrze jest zbiorem pustym, pełnym - w przeciwnym przypadku; kąt, którego ramiona są półprostymi przeciwnymi, nazywa się półpełnym. Ponadto kąt nazywa się wypukłym, gdy jest zbiorem wypukłym, a wklęsłym - w przeciwnym przypadku. Wypukły kąt o ramionach prostopadłych nazywa się kątem prostym, z kolei wypukły kąt, rozumiany wg drugiego ustalenia, nazywa się niekiedy obszarem kąta o tych samych ramionach, rozumianego w sensie pierwszego ustalenia. Kąt o wierzchołku O i różnych od niego punktach A i B, leżących na jego ramionach, znaczy się symbolem ∠ AOB albo jedną literą, najczęściej grecką. Jeśli kąt α przystaje do kąta α ´, kąt β przystaje do kąta β ´, kąty α ´ i β ´ mają jedno ramię wspólne, a drugie ramię kąta β ´ przechodzi poprzez pkt. wnętrza kąta α ´, to kąt α jest większy od β (α > β), a kąt β jest mniejszy od α (β < α). Kąt zerowy uważane jest za mniejszy od każdego kąta niezerowego. Niezerowy kąt mniejszy od kąta prostego nazywa się ostrym, a kąt większy od kąta prostego, ale mniejszy od półpełnego, nazywa się rozwartym.

Czym jest kąt znaczenie w Słownik matematyka K .