Czym jest jednoznaczność rozkładu? Słownik własność pierścienia Π polegająca na tym, iż: 1o każdy.
jednoznaczność rozkładu co to jest

Czy przydatne?

jednoznaczność rozkładu co to znaczy

Definicja JEDNOZNACZNOŚĆ ROZKŁADU: własność pierścienia Π polegająca na tym, iż: 1o każdy różny od 0 obiekt a ∈ Π jest iloczynem skończonej ilości przedmiotów nierozkładalnych pierścienia Π, 2o jeżeli a1,...,an i b1,...,bm są elementami nierozkładalnymi pierścienia Π i istnieje taka jego jedność q, iż a1·...·an = b1·...·bm·q, to m = n i istnieją takie jedności q1,...,qn pierścienia Π i numeracja przedmiotów b1,...,bn, iż przy tej numeracji zachodzą równości ai = bi·qi dla i = 1,...,n. Własność jednoznaczności rozkładu ma na przykład pierścień liczb całkowitych.

Czym jest jednoznaczność rozkładu znaczenie w Słownik matematyka J .