Czym jest jednowymiarowa przestrzeń? Słownik termin wieloznaczny, bo: prosta jest jednowymiarową.
jednowymiarowa przestrzeń co to jest

Czy przydatne?

jednowymiarowa przestrzeń co to znaczy

Definicja JEDNOWYMIAROWA PRZESTRZEŃ: termin wieloznaczny, bo: prosta jest jednowymiarową przestrzenią euklidesową, prosta rzutowa - jednowymiarową przestrzenią rzutową, zestaw R wszystkich liczb rzeczywistych - jednowymiarową przestrzenią arytmetyczną, zestaw Vu wszystkich wektorów proporcjonalnych do wektora niezerowego u jest jednowymiarową przestrzenią liniową. Jednowymiarową przestrzenią może być również dowolna krzywa.

Czym jest jednowymiarowa przestrzeń znaczenie w Słownik matematyka J .