Czym jest jednostajna ciągłość? Słownik jeżeli X i Y są przestrzeniami metrycznymi o metrykach.
jednostajna ciągłość co to jest

Czy przydatne?

jednostajna ciągłość co to znaczy

Definicja JEDNOSTAJNA CIĄGŁOŚĆ: jeżeli X i Y są przestrzeniami metrycznymi o metrykach adekwatnie ρ i ρ ´, to odwzorowanie f: X ⊇ D Y nazywa się jednostajnie ciągłym w zbiorze A ⊆ D, gdy dla każdej liczby ε > 0 istnieja taka liczba δ > 0, iż dla x,y ∈ A spełniających warunek ρ (x,y) < δ zachodzi nierówność ρ ´[f(x),f(y)] < ε. Odwzorowanie jednostajnie ciągłe w zbiorze A jest w nim ciągłe.

Czym jest jednostajna ciągłość znaczenie w Słownik matematyka J .